डेटा अपलोडिंग सोलूशन

We have released solution for our current ongoing issues namely Data Uploading and Course Syncing.

To solve these issues, you need to reinstall ERA update.

Kindly follow below steps to reinstall update:

  1. Open MKCL Updater
  2. Click on ‘Reinstall Previous Updates’. (Update installation will start)
  3. After update installation, kindly do data uploading and course syncing if you were facing any issue in it.

Please note:

  • This is compulsory for all ALCs.
  • After this update installation, you can see a change in ‘Course end’ feature. Instead of learner password, ERA will ask LF ERA password for end course confirmation.

Important:

  1. Learner data failed to upload’ message while uploading the data is coming because large data is pending on your server machine. Another reason can be unstable internet connections on sever machine. So if you are facing this message even after reinstalling update, kindly upload the data multiple times (at least 5-6 times).
  2. There is some possibility that even after update reinstallation, you may face an issue in course syncing. Primarily the issue may be due to access rights OR internet connection. Kindly give full access to ‘Apache Software Foundation’ folder and also check your internet connectivity.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

MFS BBA Preparatory Course Content Download Link

Dear Network Partners,

You Can Download MFS BBA Preparatory Course Content from following Link

http://59.144.141.103/updw2/content.zip

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ERA अपडेट SU-8 इन्स्टॉल कसे करावे.

१) SU८ अपडेट ची zip फाईल या लिंक वरती दिलेली आहे.

http://fileserver.mkcl.org/centerdownload/7401830eebfcde2af44ede4bac63da0d.zip

२) ती फाईल दिलेल्या पुढील लोकेशनला पेस्ट करा.

     For 64 bit OS

                     C:\Program Files(x86)\Apache Software Foundation\Tomcat              7.0\webapps\ERA\resources\Updates

     For 32 bit OS

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\ERA\resources\Updates

३) MKCL अपडेटर सुरु करून Get updates वर क्लिक करा.

४) अपडेट इनस्टॉलेशन प्रोसेस चालू होइल. कमीत कमी २०-२५ मिनीटे लागतील.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

All Courses Content Downloading links

DVD
Course Name
Content folder
Course Folder
Downloading Link
DVD 01
WAVE Certified Excel Expert
1
1
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/WAVE%20DVD%2001.zip
WAVE Certified Tour Planner
5
6
WAVE Certified Presentation Specialist
3
3
DVD 02
WAVE Certified Marketing Executive
6
5
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/WAVE%20DVD%2002.zip
WAVE Certified Office Assistant
4
4
WAVE Certified Graphic Designer
14
14
DVD03
WAVE Certified Desktop Publisher
15
15
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/WAVE%20DVD%2003.zip
WAVE Certified Photo Editor
16
17
DVD 04
WAVE Certified Stationery Designer
17
16
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/WAVE%20DVD%2004.zip
WAVE Certified Web Designer
19
19
WAVE Certified Tally Expert
50
44
DVD 05
WAVE Certified Content Illustrator
53
46
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload/ALC/WAVE_DVD_05.zip
WAVE Certified 2D Animator
54
47
WAVE Certified Video Editor
52
45
WAVE Certified AutoCad Draftsman
56
48
DVD 06
MS-ACIT IT for Teachers
61
53
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload/ALC/WAVE_DVD_06.zip
Diploma in BFSI (Banking, Financial Services and Insurance)
57
49
Diploma in Customer Service Management
58
50
Diploma in Retail Management
59
51
Diploma in Selling Skills
60
52
Personal Financial Management
34
31
IT Related Courses
WAVE Certified IT Network Support Technician
47
41
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/ITrelatedContent(3Nos).zip
WAVE Certified IT Hardware Support Technician
39
35
WAVE Certified IT Security Support Technician
51
40
C and C ++ Programming Courses
WAVE Certified C Programmer
79
95
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/CandCPlusPlus.iso
WAVE Certified C++ Programmer
80
96
MS-CIT 2015 Content
MS-English DVD 01
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_01.zip
MS-English DVD 02
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_02.zip
MS-English & Marathi DVD 03
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_03.zip
MS-Marathi DVD 04
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_04.zip
MS-Marathi DVD 05
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_05.zip
MS-CIT Hindi DVD 01
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_06.zip
MS-CIT Hindi DVD 02
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_07.zip
MS-CIT Hindi  DVD 03
63
55
http://fileserver.mkcl.org/centerdownload2/MS-CIT_DVD_08.zip
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tally Expert कोर्सच्या प्रॅक्टीससाठी 5 चॅलेंजींग अॅक्टीविटीज

प्रिय नेटवर्क पार्टनर,

Tally साठी जे डिस्ट्रीब्युटेट क्लासरूम सेशन घेतले होते, त्यात ठरविल्याप्रमाणे, Tally Expert या कोर्ससाठी 5 चॅलेंजींग अॅक्टीविटीज ह्या खाली दिलेल्या लिंक उपलब्ध करून देत आहोत. ह्या अॅक्टीविटीज Tally Expert कोर्ससाठी एनरोल झालेल्या विद्यार्थांनी करून बघायच्या आहेत. या फक्त प्रॅक्टीससाठी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. यांचे कुठेही सबमिशन्स करून घ्यायची गरज नाही. याचे इव्हॅल्युएशन LF ने करून घ्यायचे आहे.

http://fileserver.mkcl.org//centerdownload/ALC/Tally_Practice_ChallengingActivities.zip

Posted in Uncategorized | Leave a comment

प्रोसेसफ़ोलिओ मध्ये MKCL चा लोगो व तुमच्या सेंटरचे नाव समाविष्ट करणे.

प्रिय नेटवर्क पार्टनर,

निश्चितच तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रोसेसफ़ोलिओ बनवून घेत असाल. परंतु, त्यात अधिकृततेच्या दृष्टीने आम्ही काही बदल सुचवीत आहोत.

ते म्हणजे, या प्रोसेसफ़ोलिओ मध्ये MKCL चा लोगो व तुमच्या सेंटरचे नाव समाविष्ट करणे.

या साठीची settings ही एकदाच करायची आहेत. व नंतर प्रत्येक व्हिडीओमध्ये ती वापरली जातील.

तसेच ती settings कशी करायची, यासाठी एक PDF गाईड खालीलप्रमाणे.

http://fileserver.mkcl.org/centerdownload/Marathi_How to insert Watermark in your Process.zip

http://fileserver.mkcl.org/centerdownload/Howto insert Watermark in your Process.zip

कृपया लक्षात घ्या, की ही settings वापरूनच विद्यार्थ्यांनी प्रोसेसफ़ोलिओ बनवायचा आहे. हे बंधनकारक आहे.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello! We are shifted to new support blog!

Dear All,

We are shifted to new technical support blog for MS-CIT and KLiC/WAVE.

The link is: klicblog.wordpress.com

mkclerasupport.wordpress.com will not be updated now onwards.

Posted in Uncategorized | Leave a comment